Tidligere udførte opgaver

Udarbejdet Digitale strategier og planer for implementering hos flere ordreproducerende SMV – virksomheder.

Udviklet og designet forsyningskæder i industrivirksomheder, udført stresstests.

Optimeret administrative arbejdsgange i virksomheder ved at fjerne spild og støtte med IT løsninger.

Projektleder i implementering af IT systemer (ERP systemer).

Støtte til SMV virksomheder i valg af og implementering af Webshop – løsninger samt implementering af EDI.

Udarbejdelse af planlægnings- og lagerstyringskoncepter for virksomheder i flere brancher.