Tidligere udførte opgaver

Udarbejdet Digitale strategier og planer for implementering hos flere ordreproducerende SMV – virksomheder.

Udviklet, designet og implementeret forsyningskæder i industrivirksomheder, udført stresstests.

Effektiviseret processer/ arbejdsgange i virksomheder ved fjernelse af spildaktiviteter og gennem støtte af IT løsninger.

Udvælgelse af IT systemer (ERP systemer) for virksomheder samt projektleder ved implementering heraf.

Støtte til SMV virksomheder i valg af og implementering af Webshop – løsninger med integration til ERP system samt implementering af EDI.

Udarbejdelse af planlægnings- og lagerstyringskoncepter og implementering heraf for virksomheder i flere forskellige brancher.